Marja-Liisa Järvinen

Marja-Liisa Järvinen

Referenssit, kokemus ja osaaminen

Hyvä hallinto
– Yrittäjänä vuodesta 1993 –2002, osakkaana Suomen suurimpiin lukeutuvassa asianajotoimistossa 2003-2017, osakas ja perustaja uudessa asianajotoimisto WinLaw:ssa7/2017 alkaen
– Business mentor, yrityskummi vuodesta 2017

Työelämä
– avustaminen eri työoikeudellisissa kysymyksissä yli 20 vuoden ajan
– Suomen Yrittäjät ry:n työmarkkinavaltuuskunnan jäsen/ varajäsen v:sta 1998

Kiinteistöt, asuminen ja rakentaminen
– merkittävän kiinteistökehitysyhtiön avustaminen vastuuasianajajana lukuisten kiinteistöjen, toimitilojen sekä kiinteistö-ja toimitilaportfolioiden kaupoissa yhdenjaksoisesti yli 15:n vuoden ajan mm.
– kiinteistöosakeyhtiön koko osakekannan kauppa, jossa lukuisia toimitiloja/ huoneistoja (kauppahinta 4,6 miljoonaa euroa)
– kiinteistöosakeyhtiön koko osakekannan kauppa, jossa lukuisia toimitiloja/ huoneistoja (kauppahinta 20 miljoonaa euroa)
– kiinteistöosakeyhtiön koko osakekannan kauppa (kauppahinta 8 miljoonaa euroa)
– kiinteistöportfolion kauppa, jossa kaupan kohteena 23 kpl:tta kiinteistöjä ja kiinteistöyhtiöitä (portfolion tasearvo 75 miljoonaa euroa)

Hankinnat ja kilpailu
– Osallistuminen muun muassa merkittäviin elinkaari-, rakennus-ja sote-hankintoihin valtion ja kuntien hankintayksiköiden sekä yritysten ja järjestöjen neuvonantajana ja vastuullisena asianajajana sekä luennoitsijana vuodesta 1997.
– Lukuisten hankinta-, valtiontuki-ja kilpailuneutraliteettiarvioiden laatiminen julkisyhteisöille ja julkisomisteisille yhtiöille.

LinkedIn Marja-Liisa Järvinen

Urapolkuni asianajajana on pitkä ja monipuolinen. Kolmikymppisenä perustin oman toimiston, jolloin pääpainopistealueeni oli vajaan 10 vuoden ajan yritysten riita- ja työoikeusasioissa sekä maksukyvyttömyyskysymyksissä. Seuraavat 15 vuotta toimin valtakunnallisen Asianajotoimisto Krogerus Oy:n osakkaana, jolloin toimeksiantojeni pääpaino oli julkisissa hankinnoissa ja muussa kilpailuoikeudessa, kuten valtiontuki- ja kilpailuneutraliteettikysymyksissä, riita-, työoikeus- ja maksukyvyttömyysasioita kuitenkaan unohtamatta.

Nyt olen astunut uuden askeleen urapolullani. WinLawn kunnianhimoinen tavoite on luoda asiakkaiden liiketoimintaa ja kilpailukykyä edistävä palvelukonsepti, jossa keskeistä on yritysten hyvä hallintotapa ja riskienhallinta.

Toimin myös sovittelijana ja välimiehenä sekä vapaa-ajalla business mentorina.

Tavoitteeni on saada aikaan haluttuja tuloksia ihmisten kanssa ja avulla, liittyypä toiminta sitten asiakkaiden asioiden hoitoon, työyhteisöön, harrasteisiin tai henkilökohtaiseen elämään.

Oikeudellisten kysymysten ratkominen asianajajana on pitkälti erilaisten prosessien johtamista, jossa vain ihmisiä voi johtaa, asioita ei – asioita voi vain osata ja hallita hyvin tai huonosti.

Koen positiivisena haasteena ratkaista oikeudellisia kysymyksiä ja tilanteita, jossa erilaiset ja erilaisia näkemyksiä tavoitteista ja niihin pyrkimisestä omaavat ihmiset pääsevät yhteisesti hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun.

Vapaa-ajalla rentoudun liikunnan, vaelluksen ja metsästyksen parissa.