Chat with us, powered by LiveChat

Kilpailukieltosopimus työntekijän kanssa

Työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä voidaan työsuhteen alkaessa tai sen aikana tehtävällä sopimuksella rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa ensiksi mainitun työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa samoin kuin työntekijän…

REKRYTOIMME: Lakimies & Legal Trainee

Haemme tiimiimme vakinaista lakimiestä sekä legal traineeta. Katso ilmoitukset Paragraaffin sivuilta! Lakimies: https://paragraaffi.fi/job/juristiporssi-winlaw/ Legal trainee: https://paragraaffi.fi/job/oikkariporssi-winlaw/ Tervetuloa kehittämään toimintaamme ja kehittymään itse kanssamme kasvavassa liiketoiminnassa. Tarjoamme dynaamisen työyhteisön ja mahdollisuuden tehdä vaikuttavaa työtä, kehittää itseäsi, sekä asiakkaitamme. Jos koet olevasi hakemamme henkilö, laita…

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen vuokranantajan toimesta

Vuokranantajalla on liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan oikeus purkaa vuokrasopimus: jos vuokralainen laiminlyö vuokran suorittamisen säädetyssä tai sovitussa ajassa; jos vuokraoikeus siirretään taikka huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi vastoin tämän lain säännöksiä; jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen…

Työntekijä kopioi luvatta yrityssalaisuuksia – yritysvakoilua vaiko yrityssalaisuuden rikkomista?

Työnantajille yrityssalaisuuksien suoja on aina ajankohtainen asia ja monille suoranainen elinehto. Yrityssalaisuuksien suojaa korostaa työntekijän rikosoikeudellinen vastuu, joka näyttäytyy usein syyllistymisenä yritysvakoiluun tai yrityssalaisuuden rikkomiseen. On kuitenkin havaittavissa, että monelle on epäselvää, kuinka nämä kaksi eroavat toisistaan rikosoikeudellisesti. Mikä tieto…

Työsopimuksen purkamisen edellytykset

Työnantaja saa työsopimuslain mukaan purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida…

Työntekijän irtisanominen

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän joko taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla, tai työntekijän henkilöön liittyvillä irtisanomisperusteilla. Työnantaja saa työsopimuslain mukaan irtisanoa työsopimuksen ensinnäkin silloin, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työnantaja…