Marja-Liisa Järvinen

Marja-Liisa Järvinen

LinkedIn Marja-Liisa Järvinen

Urapolkuni asianajajana on pitkä ja monipuolinen. Kolmikymppisenä perustin oman toimiston, jolloin pääpainopistealueeni oli vajaan 10 vuoden ajan yritysten riita- ja työoikeusasioissa sekä maksukyvyttömyyskysymyksissä. Seuraavat 15 vuotta toimin valtakunnallisen Asianajotoimisto Krogerus Oy:n osakkaana, jolloin toimeksiantojeni pääpaino oli julkisissa hankinnoissa ja muussa kilpailuoikeudessa, kuten valtiontuki- ja kilpailuneutraliteettikysymyksissä, riita-, työoikeus- ja maksukyvyttömyysasioita kuitenkaan unohtamatta.

Nyt olen astunut uuden askeleen urapolullani. WinLawn kunnianhimoinen tavoite on luoda asiakkaiden liiketoimintaa ja kilpailukykyä edistävä palvelukonsepti, jossa keskeistä on yritysten hyvä hallintotapa ja riskienhallinta.

Toimin myös sovittelijana ja välimiehenä sekä vapaa-ajalla business mentorina.

Tavoitteeni on saada aikaan haluttuja tuloksia ihmisten kanssa ja avulla, liittyypä toiminta sitten asiakkaiden asioiden hoitoon, työyhteisöön, harrasteisiin tai henkilökohtaiseen elämään.

Oikeudellisten kysymysten ratkominen asianajajana on pitkälti erilaisten prosessien johtamista, jossa vain ihmisiä voi johtaa, asioita ei – asioita voi vain osata ja hallita hyvin tai huonosti.

Koen positiivisena haasteena ratkaista oikeudellisia kysymyksiä ja tilanteita, jossa erilaiset ja erilaisia näkemyksiä tavoitteista ja niihin pyrkimisestä omaavat ihmiset pääsevät yhteisesti hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun.

Vapaa-ajalla rentoudun liikunnan, vaelluksen ja metsästyksen parissa.