Viimeisimmät uutiset

WinLaw on monessa mukana!

WinLaw on monessa mukana! Toimimme yhteistyössä Keski-Suomen hallituspartnereiden sekä perhehoitoliiton kanssa. Näiden lisäksi toimimme mm. Keski-Suomen kauppakamarin kanssa yhteistyössä alueemme asiantuntijoina tarjoten neuvontaa tietosuoja-asioissa. Linkki kauppakamarin sivulle aiheesta :https://www.valmennus.eu/neuvonta Autamme yrityksiä toteuttamaan hyvää hallintotapaa suhteessa kaikkiin sidosryhmiin. Hallinnointi ja dokumentointi…

Vinouttaako valinnanvapauslakiesitys terveen kilpailun, estyykö uusien yritysten tulo markkinoille?

Johdanto: Kilpailuoikeuden merkitys suhteessa yksilön perusoikeuksiin Sosiaali- ja terveyspalveluita arvioidaan perustuslain mukaisina kansalaisten perusoikeuksina. Nykylainsäädännön mukaan kansalaiset ovat oikeutettuja näihin palveluihin perustuslain 19 §:n nojalla. Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän…

Digitalisaatio kehityksen työkaluna

Digitalisaatio ja uudet liiketoimintamallit asettavat haasteita lainsäätäjälle. Näyttää siltä, että lainlaatijat juoksevat kilpaa teknologian kehityksen kanssa. Yrityksille asetetaan tosin yhä uusia, sanktioituja vaatimuksia erityisesti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen, mutta niiden on käytännössä vaikea hallita uusia riskejä. Yritysten vastuu alkaa lähestyä…

Oikeudellisen osaamisen varmistaminen on osa hyvää hallinnointia

Hyvän hallinnoinnin toteuttaminen on käytännössä jatkuva prosessi. Olennainen osa hyvän hallinnoinnin toteutusta on oikeudellisen asiantuntemuksen varmistaminen prosessin eri vaiheissa. Hyvän hallinnoinnin säännöt on ankkuroitu yritysten toiminnan oikeudelliseen sääntelyyn. Sääntelyn merkitys liiketoiminnassa kasvaa edelleen, kun oikeudelliset vaatimukset yrityksille lisääntyvät. Yritysjohdolta edellytetään…